P-412МУ КОМпЛЕКСИ ЦИФРОВОГО ТРОПОСФЕРНОГО ЗВ’ЯЗКУ

ПРИЗНАЧЕННЯ ТРОПОСФЕРНИХ ЗАСОБІВ ЗВ’ЯЗКУ

Засоби цифрової тропосферної комунікації слугують для встановлення одноінтервальних і багатоінтервальних бездротових ліній зв’язку.

У час активних воєнних дій такі лінії успішно застосовуються в стратегічних, оперативних і тактичних ланках управління військами.

Завдяки вузькоспрямованим антенам, комплексним методам обробки сигналів і застосуванням в апаратурі методів захисту від перешкод і широкосмугових сигналів, тропосферна лінія забезпечує надійний зв’язок в умовах, ускладнених дією електромагнітного випромінювання.

У мирний час мобільні станції тропосферного зв’язку використовуються для оперативної побудови тимчасових ліній комунікації в болотистих регіонах з водними перешкодами, лісових масивах, пустельній чи гористій місцевості, та в умовах природних надзвичайних ситуацій (землетрусів, повеней, інших стихійних лих).

Модернізація станцій цифрового тропосферного зв'язку Р-412МУ (стаціонарного та мобільного типу) проводиться спільно з Comtech Systems Inc. (США), світовим лідером у сфері тропосферних засобів комунікації.

© ТОВ «ВАТ ОЛІМП» 2020